top of page
mainslide-1.jpg

Vanliga Frågor

 • VILKET ANTAL LAGMEDLEMMAR REKOMMENDERAS?"
  Ideal lagstorlek är 3-4 spelare. Minimum är 2 spelare och maximalt antal spelare är 5.
 • KAN JAG SPELA TROTS ATT JAG HAR KLAUSTROFOBI?
  Rummen är ganska rymliga och du kommer inte att befinna dig i slutna eller små utrymmen. Spelen övervakas alltid och personalen kommer alltid att vara redo att hjälpa till om det behövs.
 • VAD ÄR PRISERNA?
  Priset på våra rum varierar beroende på gruppens storlek. Ju fler deltagare i spelet desto lägre är priset. Priset per person är mellan 250kr-330kr. Klicka här för att se det exakta priset för ditt valda spel.
 • HUR TAR MAN SIG TILL OSS? VAR KAN MAN PARKERA?
  Vårt center ligger 8 minuters promenad från Helsingborgs centralstation, Knutpunkten, mycket nära Helsingborgs stadsteater. Området har gott om parkering på närliggande gator och precis framför oss.
 • KAN BARN SPELA?
  Alla barn under 15 år är välkomna att spela men måste vara följda av en vuxen. Dock är spelen utformade för vuxna och kan vara för utmanande för barn under 10 år.
 • ÄR DET MÖJLIGT ATT HÅLLA SÄRSKILDA EVENEMANG PÅ ERT CENTRUM?
  Ja. Vi hjälper dig att göra ditt evenemang till en framgång. Kontakta oss för att arrangera ditt särskilda evenemang.
 • VILKET RUM BÖR VI BOKA?
  Alla rum har olika teman och det är svårt att veta vilket som blir din favorit i förväg. Vi tror att du kommer ha lika roligt oavsett vilket spel du väljer. Svårighetsgraden kan anpassas efter det spelande laget.
 • VAD ÄR DETTA?
  Breakout Sweden är ett nytt Escape Room-spelcenter beläget i Helsingborgs centrum. Escape Room är ett socialt spel i det verkliga livet där ni har 60 minuter på er att arbeta tillsammans som ett team med hjälp av er hjärna och lagarbete för att fly. Föremålen i rummet kommer att förse dig med koder, cypher och ledtrådar som kommer dig närmare för att lösa pusslet och fly rummet.
 • KOMMER JAG VERKLIGEN VARA INLÅST?
  Rummen är inte låsta och du kan lämna rummet när som helst om det behövs.
 • FÅR VI DRICKA ALKOHOL I RUMMET?
  Alkohol eller droger är inte tillåtna på spelcentret. Inget lagmedlem som är påverkad av alkohol eller droger kommer att tillåtas spela. Ingen återbetalning kommer att göras.
 • ÄR SPELEN SVÅRA ATT SPELA?
  Spelen är utmanande, men du behöver inte ha några förkunskaper eller färdigheter för att lösa pusslen. Sund förnuft och teamwork räcker för att fly från rummet. Svårighetsgraden kan justeras efter det spelande laget.
 • NÄR SKA JAG KOMMA?
  10 minuter innan din bokade tid skulle vara idealiskt.
 • HAR NI ANDRA FRÅGOR?
  Maila oss på hey@breakoutsweden.se
 • VEM ÄR DETTA FÖR?
  Alla kan spela! Det enda du behöver är din hjärna och färdigheter inom teamwork. Ingen fysisk aktivitet krävs. Det huvudsakliga målet är att ha roligt tillsammans med dina vänner, familj, klasskamrater eller arbetskollegor.
 • CAN I PLAY DESPITE BEING CLAUSTROPHOBIC?
  The rooms are fairly spacious and you will not find yourself in closed or small spaces. The games are always monitored and the staff will always be ready to assist if necessary.
 • WHO IS THIS FOR?
  Anyone can play! The only thing you need is your brain and teamwork skills. No physical activity is required. The main target is to have fun together with your friends, family, classmates or work colleagues.
 • ANY OTHER QUESTIONS?
  Email us at info@breakoutsweden.se
 • WHAT IS THE RECOMMENDED NUMBER OF TEAM MEMBERS?
  The ideal team size is 3-4 players. The minimum is 2 players and a maximum of 5.
 • IS IT POSSIBLE TO HOLD SPECIAL EVENTS AT YOUR CENTER?
  Yes. We will assist you to make your event a success. Contact us to arrange your special event.
 • WILL I REALLY BE LOCKED IN?
  The rooms are not locked and you can exit the room at any point if needed.
 • HOW DO YOU GET TO US? WHERE CAN YOU PARK?
  Our center is in a distance of 8 minutes walk from Helsingborg's Central Station, Knutpunkten, very close to the Helsingborg City Theatre. The area has plenty of parking on nearby streets and right in front of us.
 • WHAT IS THIS?
  Breakout Sweden is a new Escape Room game center located in the city center of Helsingborg. Escape Room is a social game in real life where you have 60 minutes to work together as a team using your brain and teamwork in order to escape. The objects in the room will provide you with codes, cyphers and clues that will get you closer to solving the puzzle and escaping the room.
 • WHAT ARE THE PRICES?
  The price of our rooms varies according to the size of the group. The larger number of participants in the game the lower the price is. The price also varies according to the selected day a week. Between Tuesday and Thursday the price is lower. The center is closed on Mondays. Click here to see the exact price for your chosen game.
 • WHICH ROOM SHOULD WE BOOK?
  All rooms have different themes and it is difficult to tell which one will be your favorite beforehand. We believe that you will have an equally fun time whichever game you choose. The difficulty level can be adjusted according to the team playing.
 • CAN WE DRINK ALCOHOL IN THE ROOM?
  Alcohol or drugs are not allowed at the game center. Any team member under the influence of alcohol or drugs will not be allowed to play. No refund will be paid.
 • WHEN SHOULD I ARRIVE?
  10 minutes before your booked time would be ideal.
 • CAN CHILDREN PLAY?
  All children under the age of 15 are welcome to play but need to be accompanied by an adult. However the games are designed for adults and might be too challenging for children younger than 10.
 • ARE THE GAMES DIFFICULT TO PLAY?
  The games are challenging but you do not need any prior skills or knowledge to solve the puzzles. Common sense and teamwork is enough to escape the room. The difficulty level can be adjusted according to the team playing.
bottom of page